Fylker:
  01 Østfold

  02 Akershus

  03 Oslo

  04 Hedmark

  05 Oppland

  06 Buskerud

  07 Vestfold

  08 Telemark

  09 Aust-Agder

  10 Vest-Agder

  11 Rogaland

  12 Hordaland

  14 Sogn og Fjordane

  15 Møre og Romsdal

  16 Sør-Trøndelag

  17 Nord-Trøndelag

  18 Nordland

  19 Troms

  20 Finnmark

  21 Svalbard

  22 Jan Mayen
  Trøgstad kommune
  Trøgstad, kommune i Østfold, 205 km², 4953 innb. (2004). Ligger lengst N i fylket, Ø og S for Øyeren. T. er en utpreget leirjordsbygd, og i mange bekkedaler har det gått leirras. Jord- og skogbruk er ennå hovednæringer, og industrien omfatter bl.a. trevare- og næringsmiddelindustri. Pendling. Adm.sentrum: Skjønhaug.
  Trøgstad rådhus :