Fylker:
  01 Østfold

  02 Akershus

  03 Oslo

  04 Hedmark

  05 Oppland

  06 Buskerud

  07 Vestfold

  08 Telemark

  09 Aust-Agder

  10 Vest-Agder

  11 Rogaland

  12 Hordaland

  14 Sogn og Fjordane

  15 Møre og Romsdal

  16 Sør-Trøndelag

  17 Nord-Trøndelag

  18 Nordland

  19 Troms

  20 Finnmark

  21 Svalbard

  22 Jan Mayen
  Sykkylven kommune
  Sykkylven, kommune i Møre og Romsdal, 337 km², 7444 innb. (2004). Ligger på sørsiden av Storfjorden på Sunnmøre. Hovedtyngden av bebyggelsen ligger langs Sykkylvsfjorden og i dens fortsettelse Velledalen. De sørlige og vestlige deler av S. har et vilt fjellandskap med alpine topper. Tettstedet Aure med variert industri er blitt et langstrakt tettsted langs østsiden av Sykkylvsfjorden, hvor Rv 60 går innover, opp Velledalen og over til Stranda. De to delene av tettstedet ble bundet sm.m. bro 2001. S. har mange møbelfabrikker, størst er Ekornes ASA på vestsiden av fjorden. I tillegg produseres møbeltekstiler og andre elementer til møbelfabrikkene. For øvrig jordbruk og oppdrettsnæring. Funn av bosetning fra jernalder og bronsealder i Aure. Sykkylven Naturhistorisk Museum i Vik. Adm.sentrum: Aure.
  Sykkylven rådhus :